WYSYŁKA

dostawa

JUŻ OD

Jak otwarte okno. Myśli o Janie Pawle II

ks. Jan Twardowski

Liczba stron:
112
Wymiary:
148 x 190 mm
Oprawa:
twarda
ISBN:
978-83-7516-699-6
Wydanie:
Pierwsze
Wydawnictwo:
Wydawnictwo Święty Wojciech
Rodzaj:
KSIĄŻKA
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Jak otwarte okno. Myśli o Janie Pawle II – to niejako homiletyczny notatnik ks. Jana Twardowskiego (1915-2006) z czasu pontyfikatu pierwszego Polaka na Stolicy Piotrowej, przypominający ówczesne nadzieje, oczekiwania, zobowiązania.
Wybrane teksty, w większości dotąd niepublikowane, koncentrują się wokół sylwetki Papieża, jego osobowości i działań, a także ówczesnych wydarzeń.
Pokazują, co ks. Twardowskiemu było szczególnie bliskie w osobie Jana Pawła II.

Wybór i opracowanie: Aleksandra Iwanowska

Nowe Towar niedostępny 9788375166996 18,90
CENA DETALICZNA22,00 zł
NASZA
CENA
18,90

DOSTĘPNOŚĆ:

Brak

Dostawa już od 9,99 zł

O autorze

Wszyscy autorzy
ks. Jan Twardowski

ks. Jan Twardowski

Jan Twardowski (1915-2006), ksiądz katolicki, poeta, kaznodzieja. Debiutował w 1932 r. na łamach pisma młodzieży szkolnej „Kuźnia Młodych”, którego był współredaktorem (1933-35). Pierwszy tomik wierszy (Powrót Andersena) opublikował w 1937 r. W latach dziewięćdziesiątych minionego wieku  znalazł się u szczytu poczytności i należy do czołówki poetów polskich. Różnorodne gatunkowo książki prozatorskie (rozważania, myśli, felietony, aforyzmy, opowiadania dla dzieci) kreują bogaty wizerunek myśliciela, filozofa, przewodnika duchowego i wybitnego kaznodziei.

Jan Twardowski w 1935 r. podjął studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim, przerwane 1939 r. przez wybuch wojny; w czasie Powstania Warszawskiego (1944) w szeregach Armii Krajowej brał udział w pracach konspiracyjnych; dwukrotnie ranny. W 1945 r. podjął naukę w Seminarium Duchownym w Warszawie, podjął przerwane studia polonistyczne, które ukończył w 1948 r. W tym samym roku otrzymał święcenia kapłańskie. Po trzech latach pracy (1948-1951) w pierwszej parafii w podwarszawskim Żbikowie, dziś dzielnicy Pruszkowa, wrócił na stałe do Warszawy. W latach 1951-1957 był kolejno wikarym w parafii św. Stanisława Kostki na Żoliborzu, 1957-1958 wikarym w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Saskiej Kępie, 1958-1959 prefektem rezydentem w parafii Wszystkich Świętych przy placu Grzybowskim, 1959-2004 rektorem kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca Niepokalanej Bogurodzicy Maryi przy klasztorze Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie.

Jego twórczość znamionuje prostota, autentyzm, czytelny przekaz prawdy, wspólne z poszukującym człowiekiem stawianie pytań, a także zawarty w niej humor. Zjednało to księdzu Twardowskiemu czytelników z wszystkich pokoleń i umieściło go w czołówce polskich autorów. W miarę upływu lat stawał się on coraz bardziej uznawanym autorytetem moralnym i przewodnikiem duchowym. Zróżnicowane gatunkowo zbiory – wiersze, opowiadania dla dzieci, rozważania ewangeliczne, felietony, anegdoty, aforyzmy – ukazują się w licznych wydaniach, także za granicą, w przekładach na języki obce, jak niemiecki, słowacki, flamandzki, bułgarski, francuski, ukraiński, macedoński, angielski, czeski, węgierski, hebrajski, włoski, hiszpański, rosyjski, białoruski. Silne umiłowanie świata stworzonego, poczucie tożsamości narodowej, więź z polską historią, kulturą, przyrodą, przekaz pełen niezłomnej wiary zjednały Twardowskiemu zwolenników w ponad dwustu placówkach dydaktycznych w całym kraju, których został patronem.

W publikacji Budzić nadzieję. Abecadło dziewięćdziesięciolatka (2005) zawarł kwintesencję przemyśleń (wierszem i prozą) człowieka, patrzącego na swoje życie oczyma wiary. Wizerunku dopełnia dwutomowa Autobiografia. Myśli nie tylko o sobie (2006-2007).

Zbiorami prezentującymi zróżnicowaną twórczość są m.in.: Zaufałem drodze. Wiersze zebrane  1932-2006; Elementarz księdza Twardowskiego dla najmłodszego, średniaka i starszego, Tylko miłość się liczy, rozważania: Wszędy pełno Ciebie, Kościół Cię nie ogarnie, Za Twe hojne dary, ABC księdza Twardowskiego. Kazania najkrótsze, wielotomowa seria: Kilka myśli..., Ważne jak katechizm, Myśli na każdy dzień, Budzić nadzieję. Rozważania o kapłaństwie, Taka jest moja wiara, Weź swój krzyż, Śmierć na śmierć nie umiera; wybory kazań okolicznościowych: Stale być blisko. Pamięć o ludziach, Nadzieja powołania. Myśli o kapłaństwie, opowiadania i wiersze dla dzieci: Zeszyt w kratkę, Nowe patyki i patyczki, Kubek z jednym uchem, Nie tylko wrona chodzi zdziwiona, Od ucha do ucha, Pierwsza Komunia z białą kokardą; anegdoty i aforyzmy: Niecodziennik cały, Dłużej niż na zawsze, seria Aforyzmy i nie tylko. Myśl „Śpieszmy się kochać ludzi – tak szybko odchodzą”, pochodząca z wiersza dedykowanego Annie Kamieńskiej Śpieszmy się, stała się niemal programową wizytówką księdza poety i weszła do kanonu aforyzmów – skrzydlatych słów.

Otrzymał: nagrody, m.in.: im. Brata Alberta (1978), polskiego Pen Clubu im. Roberta Gravesa (1980), Fundacji Alfreda Jurzykowskiego (Nowy Jork za 1985), im. Władysława i Nelli Turzańskich (Toronto 1995), Ministra Kultury i Sztuki (1997), Miasta Stołecznego Warszawy (1999), wydawców katolickich „Feniks” (1999), Ikar 2000, „Totus”, zwany „katolickim Noblem” (za 2001); Rady Miasta Stołecznego Warszawy (2005); Marszałka Województwa Mazowieckiego (2005); tytuły, m.in: Kawalera Orderu Uśmiechu (1996), doktora honoris causa KUL (1999); honorowego prałata Jego Świątobliwości (2003); medale, ordery, krzyże, m.in: Medal im. Janusz Korczaka (1980), Order „Polonia Mater Nostra Est” (1999), Medal Senatu Rzeczypospolitej (2000), Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2006 pośmiertnie).

Opracowała Aleksandra Iwanowska

WIĘCEJ O AUTORZE

RECENZJE W MEDIACH

All-You-Need-Is-Book.blogspot.com

W przeddzień kanonizacji dwóch papieży, kiedy ze wszystkich stron zalewają nas wspomnienia związane w szczególności z Janem Pawłem II chciałabym szepnąć Wam kilka słów na temat niezwykłego tomiku. Niezwykłego nie tylko dlatego, że zebrano w nim myśli o Janie Pawle II, ale dlatego, że o papieżu opowiada mój najukochańszy poeta ks. Jan Twarowski. Teksty zebrane w tomiku pochodzą najczęściej z homilii ks. Jana Twardowskiego, które wygłaszane były najczęściej na Mszach Świętych w intencji Ojca Świętego. W trakcie całego pontyfikatu tego typu msze odprawiane były u warszawskich Sióstr Wizytek regularnie każdego szesnastego dnia miesiąca. Dwadzieścia siedem tekstów, z dwudziestu siedem lat pontyfikatu Jana Pawła II, to swego rodzaju osobista kronika wydarzeń, które w danym momencie poruszały ks. Jana Twardowskiego. Każdy wpis opatrzony jest datą, więc z łatwością możemy umiejscowić wydarzenia z homilii w konkretnym czasie. Wypowiedzi ks. Jana są jak zawsze proste, konkretne i chwytające za serce. Można z nich wyczytać ogromny podziw i szacunek, jakim skromny ksiądz darzył Ojca Świętego. A między wierszami ukrywa się miłość i troska, czyli te najczulsze uczucia, jakie mamy dla bliskich nam osób. Myśli ks. Twardowskiego, to także teksty poety o innym doskonałym poecie. Choć ich droga artystyczna była zupełnie inna, twórczość tematycznie zbliżona, ale mimo wszystko różna, to jednak ich biografie mają podobne elementy. Właśnie z tego powodu ks. Karol Wojtyła, a później papież Jan Paweł II musiał być szczególnie bliski księdzu z tak wrażliwą i artystyczną duszą. Któż lepiej zrozumie niepewności i poetyckie niepokoje, dylematy związane z potrzebą tworzenia, zmartwienia, czy duchownemu wypada pisać wiersze, niż inny poeta? Nawet taki, który świadomie zrezygnował z artystycznej drogi, choć ta wskazywała mu świetlaną przyszłość. Może to moja nadinterpretacja i rozbudzony w sercu sentymentalizm, ale właśnie takie myśli targają mną po lekturze. Tomik „Jak otwarte okno”, w którym spotykają się moi dwaj ukochani poeci ma dla mnie szczególne znaczenie i od razu wędruję na półkę, z ulubionymi książkami. Przecież nie może być inaczej.

WIĘCEJ

Kasiek-Mysli.blogspot.com

Minęło już trochę czasu od kanonizacji naszego wielkiego Rodaka. Ludzie w różny sposób reagowali na kanonizację Jana Pawła II, Msza kanonizacyjna znów zjednoczyła Polaków jako Naród. Ja wtedy byłam w pracy, ale myślami krążyłam wokół zawiłości kanonizacyjnych. Kanonizacja była świetnym pretekstem aby sobie przypomnieć jak wielką postacią był Jan Paweł II, że osoba Papieża Polaka to nie tylko kremówki, nie tylko góry, ale również życie oddane Bogu. "Jak otwarte okno" czytałam w przeddzień kanonizacji. Ta książeczka, niewielkich rozmiarów, ale pięknie wydana to zapis kazań ks. Twardowskiego, kolejnej wielkiej postaci na polskiej "scenie" kapłańskiej. Ks. Twardowski tematem swoich kazań czyni różne wydarzenia związane z Janem Pawłem II. Zamach, cierpienie, Jego publikacje, wszystko to staje się punktem wyjścia do świetnych kazań. Kazań idealnych. Takich jakich codziennie chcieliśmy słuchać. Otwarte okno w tym kontekście ma dwojaki wymiar. Każdy z Nas zna słowa ks. Twardowskiego, że "gdy Bóg drzwi zamyka, to otwiera okno" z drugiej strony, Ci którzy pamiętają okres gdy Jan Paweł II umierał, pamiętają pogrzeb, zapewne skojarzą słowa Josepha Ratzingera, późniejszego Papieża Benedykta XVI, tego który przewodniczył Mszy Pogrzebowej Jana Pawła II i podczas homilii powiedział: "Papież stoi teraz w oknie domu Ojca, widzi nas i nam błogosławi" W kontekście kazań ks. Twardowskiego, tej konkretnej książki, oba te zwroty są aktualne, oba się dopełniają. Dzięki wyborowi kazań ks. Twardowskiego możemy podtrzymywać i nadzieję i jednocześnie kontakt z naszym świętym Papieżem. Przypominać sobie Jego gesty, słowa zanalizowane i zinterpretowane przez ks. Twardowskiego Życie Jana Pawła II nie było bajką, nie było proste i przyjemne. Chociaż dostąpił najwyższego zaszczytu w świecie ziemskim, nie uchroniło Go to przed cierpieniem. Twardowski przypomina nam i pokazuje, że nawet cierpiąc możemy zachowywać wiarę, możemy zachować człowieczeństwo i godność. Takie książki otwierają horyzonty, są pokarmem dla duszy i dla naszego człowieczeństwa. Każdy z nas upada, ogarnia nas zwątpienie, czasami rozpacz. Są chwile, gdy myślimy że dalej nie ujdziemy, że pozostaje nam zwalić się na pobocze i uznać własną porażkę. W takich momentach sięgnijmy po taką książeczkę i przekroczmy próg nadziei. O wiele łatwiej przezwyciężać siebie w wielkich chwilach, spektakularne gesty. Wmawiamy sobie, że w chwili wielkiej próby zwyciężymy, tymczasem to pozornie nic nieznaczące sytuacje dnia codziennego wystawiają Nas na próbę, Nas jako katolików i Nas jako ludzi. Ta książka niech będzie przypominajką, taką która dociera do naszego serca i duszy, jest wskazówką jak zachować się codziennie. Pozwala lepiej zrozumieć Mszę Świętą, modlitwę, cierpienie i życie. Inspirująca!

WIĘCEJ

RadioZamosc.pl

Recenzje czytelników
Średnia ocen: Brak ocen
5 gwiazdek
4 gwiazdki
3 gwiazdki
2 gwiazdki
1 gwiazdka

Dodaj swoją recenzję

Mam konto

Nie mam konta

 

Skorzystaj z konta

Zaloguj się
Recenzje czytelników

CI, KTÓRZY WYBRALI TEN PRODUKT, KUPILI TAKŻE:

Apokalipsa
Apokalipsa

-80%

Tłumaczenie ks. prof.Jan Kanty Pytel

KSIĄŻKA

24,90 zł

5,00 zł

ks. Jan Twardowski

KSIĄŻKA

29,90 zł

24,90 zł

s. Urszula Kłusek SAC

KSIĄŻKA

19,90 zł

1,00 zł
 • KONTAKT Z NAMI

  tel. 61 659 37 55 - Zamówienia - sklep internetowy

  tel. 61 659 37 79 - Pakiety startowe

  tel. 61 852 48 35 - Księgarnia Świętego Wojciecha
  Plac Wolności 1

  tel. 61 659 37 10 - Wydawnictwo

  e-mail sklep@swietywojciech.pl

  Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. akceptuję