Kontakt

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe do wypełnienia
Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia kontaktu z Administratorem, którym jest Święty Wojciech Dom Medialny sp.z o.o., ul. Chartowo 5, 61-245 Poznań oraz uzyskania od Administratora informacji lub oferty. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji wskazanego celu. Dane przetwarzane będą w okresie niezbędnym do udzielenia informacji, przekazania oferty lub załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym lub za pomocą innej formy kontaktu. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów przetwarzających (współpracujących z ŚWDM), którym ŚWDM powierza do wykonania między innymi czynności związane z: przechowywaniem danych na serwerze i obsługą systemów informatycznych. Osoby kontaktujące się z administratorem maja prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania przez te osoby, że Ich dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem. W sprawie przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych: email: daneosobowe@swietywojciech.pl lub pisemnie na wskazany wyżej adres Administratora.

Zadzwoń lub napisz

Znajdź nas w social media, zadzwoń na jeden z naszych numerów kontaktowych lub skorzystaj z adresu mailowego.

Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o.

z siedzibą w Poznaniu,

ul. Chartowo 5,

REGON: 632019444,

NIP: 7780021204,

wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod nr 0000095729. Wysokość kapitału zakładowego: 400,000,00 zł

Adres:

ul. Chartowo 5

61-245 Poznań

sklep@swietywojciech.pl

Zamówienia

tel. 61 659 37 55

tel. 61 659 37 61

tel. 61 659 37 59

Magazyn

ul. Chartowo 5, 61-245 Poznań

tel. 61 659 37 45

przybylak@swietywojciech.pl

COPYRIGHT © 2022 ŚWIĘTY WOJCIECH DOM MEDIALNY SP. Z O. O.. Realizacja sklepu