Kościół. Podręczny Przewodnik

Ocena:
0% of 100
Więcej informacji
Ilość stron120
Rok wydania2022
ISBN978-83-8065-532-4
WydawcaWydawnictwo Świętego Wojciecha

Obecna cena jest najniższą z ostatnich 30 dni

Nasza cena
Cena promocyjna 25,40 zł Regular Price 29,90 zł
  • Bezpieczne płatności
  • 14 dni na zwrot
  • Dostawa już od 9.99 PLN


Mamy różne skojarzenia ze słowem „kościół” – a wśród nich te: budynek, instytucja, księża, wielki duchowy organizm funkcjonujący na całym świecie. Czym tak naprawdę jest Kościół? Czy da się go jednoznacznie sklasyfikować? Czy to prawda, że współczesny Kościół przechodzi poważny kryzys?

Te tematy bez wątpienia wzbudzają dziś różne emocje. Niektórzy są blisko życia wspólnoty wiary, inni mówią, że „Kościół ich boli”. Jeszcze inni na myśl o Kościele czują obojętność.

Ksiądz Jan Frąckowiak porusza wspomniane wyżej kwestie i dzieli się swoimi przemyśleniami na temat tego, jak w grzesznej ziemskiej rzeczywistości można odkryć w Kościele działania Boga. Jak pisze autor: „Jestem (…) przekonany, że odmieniany dzisiaj przez przypadki kościelny kryzys jest nie tyle zagrożeniem, ile raczej szansą, poprzez którą Duch Święty chce odnowić swój Kościół”.

To książka dla wszystkich, którzy są zainteresowani losem Kościoła i chcą znaleźć w nim swoje miejsce.

Dlaczego warto kupić tę książkę?

 - Krótkie rozważania na tematy związane z Kościołem – niekiedy osobiste, poruszające.  Trafiają do każdego czytelnika.

- Rozważania układają się w spójny wywód o współczesnym Kościele – interesujący zarówno dla tych, którzy są w kryzysie wiary, jak i tych, którzy chcą sobie tę tematykę uporządkować w głowie.

- Autor stawia pytania, które zadaje sobie wielu wierzących; to nie jest wykład akademicki, a przyjazne wiernemu wytłumaczenie, o co chodzi w Kościele – instytucji i kościele – wspólnocie.

Nota o autorze:

Ks. Jan Frąckowiak – urodzony w Poznaniu, wyświęcony na kapłana w roku 2009. Pracował jako wikariusz w Wolsztynie i w Komornikach oraz jako sekretarz Arcybiskupa Poznańskiego. Studiował teologię dogmatyczną na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat. Jest rektorem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Wykłada na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu. Posługuje jako duszpasterz Okręgu Wielkopolskiego ZHR.

 

Dodaj opinię

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodać opinie.

Jak oceniasz ten produkt?

PROTOKÓŁ ROZBIEŻNOŚCI

Obserwujemy dzisiaj silne napięcie pomiędzy wypowiedzia-mi ludzi Kościoła a tendencjami obecnymi coraz wyraź-niej w społeczeństwie. Niekiedy można odnieść wrażenie, że nauczanie Kościoła i myśl bliska nowoczesnemu społe-czeństwu w pewien sposób do siebie nie przystają. W re-zultacie człowiek przestaje słuchać głosu Kościoła, uznając go za nieinteresujący, nieprzystający do dzisiejszych czasów, a nawet niebezpieczny. Nie pomagają w tym media, które relacjonując niektóre wypowiedzi pasterzy Kościoła, nie za-wsze troszczą się o rzetelne oddanie całości ich myśli, ale zadawalają się przytoczeniem pojedynczych zdań czy zwro-tów, generując w ten sposób społeczne poruszenie, a niekiedy wręcz oburzenie. Może gdyby udało się odsunąć nieco bagaż negatywnych emocji i wejść w głąb nauczania Kościoła, jak również dojść do wnikliwych i pięknych pragnień człowieka, zwłaszcza młodego, zobaczylibyśmy ze zdumieniem, jak wie-le zbieżnych intencji i szczytnych idei obecnych jest w ser-cach wszystkich dobrych ludzi – zarówno tych wierzących i działających w Kościele, jak i tych, którzy swojego miejsca we wspólnocie wiary póki co nie odnaleźli.

Może warto więc przeprowadzić swoiste postępowanie mediacyjne, próbując wsłuchać się zarówno w zatroskanych pasterzy Kościoła, jak i w pełne obaw głosy współczesno-ści. Pewnie nie od razu będziemy gotowi podpisać pełne porozumienie; może jednak damy radę naszkicować swoisty protokół rozbieżności.

Zatrzymajmy się na moment na trzech palących dzi-siaj sprawach: ekologii, osobach i środowiskach LGBT oraz aborcji.

Ekologia: walka z człowiekiem czy walka o człowieka?

Jednym z ważnych punktów w takim protokole musiałaby być ekologia. Widzimy, że agresywna gospodarka, dla której liczy się w głównej mierze zysk, doprowadza do dewastacji przyrody. Na wiele sposobów obserwujemy fatalne skutki nieodpowiedzialnej działalności człowieka: zanieczyszcze-nie powietrza, trucie wód, ginięcie wielu gatunków zwie-rząt, niszczenie olbrzymich połaci lasów, efekt cieplarniany, produkcję niewyobrażalnych ilości śmieci, które pozostaną toksyczną pamiątką po naszym pokoleniu na kolejne stule-cia – to tylko niektóre z bolesnych spraw. Każdy roztropny człowiek widzi, że dalsze kroczenie tą drogą poprowadzi ludzkość, a z nią całą biosferę do zguby. Jednocześnie nie-którzy ludzie Kościoła bardzo krytycznie odnoszą się do tzw. ekologizmu rozumianego jako nurt, który za główny punkt odniesienia ujmuje świat i środowisko, a nie człowieka. Zmaganie z ludzkim egoizmem, który nie myśli ani o przy-szłych pokoleniach, ani o zachowaniu pięknego świata na-tury (będącego przecież dziełem tego samego Stwórcy, który powołał do istnienia człowieka), jest sprawą pilnie potrzeb-ną. Problemem byłoby jednak, gdyby taki sposób myślenia doprowadził do zagubienia jedynej w swoim rodzaju god-ności człowieka i traktowania go tylko jako jednego z wielu gatunków zwierząt. Człowiek ma przecież rozum i wolną wolę, ma też nieśmiertelną duszę. On żyje wprawdzie na ziemi jako jeden z „elementów” środowiska naturalnego, ale nie żyje dla ziemi. On wykracza poza doczesność, bo jego historia nie kończy się – tak jak dzieje wszystkich innych organizmów żywych – na śmierci i rozkładzie związków organicznych. Trzeba też wiedzieć, że niektóre środowiska czynią z ekologii programy polityczne – które jak wszystkie programy tego typu winno się oceniać z rozwagą.

Warto mieć świadomość delikatności tych tematów. Dbając o środowisko naturalne, mamy w istocie troszczyć się o człowieka, a nie z nim walczyć. Bezpieczną duchowo drogę w tym względzie proponuje papież Franciszek, który napisał ważny dokument – encyklikę (czyli list do świata) Laudato si’ (Pochwalony bądź).

Przy ekologicznym punkcie protokołu rozbieżności war-to zanotować, że zarówno Kościół, jak i współczesne społe-czeństwo wskazują na pilną konieczność troski o środowisko. Trzeba mieć przy tym na uwadze, że dzisiejsze dążenia eko-logiczne nie muszą być dla człowieka zagrożeniem, ale sta-ją się szansą dla przyszłych pokoleń i wyrazem prawdziwej chrześcijańskiej miłości. Jednocześnie należy pamiętać o wy-jątkowej godności człowieka, którego cel jest nie na ziemi, ale w wieczności.

Recenzja z portalu misyjne.pl

https://misyjne.pl/kim-jest-kosciol/

COPYRIGHT © 2022 ŚWIĘTY WOJCIECH DOM MEDIALNY SP. Z O. O.. Realizacja sklepu