Wydawnictwo

Wydawnictwo jest działem spółki Święty Wojciech Dom Medialny, która publikuje książki od 1897 roku. Wydaje Pismo Święte, podręczniki do nauki religii, pomoce duszpasterskie i katechetyczne, modlitewniki, książki o wierze i duchowości, poradniki, beletrystykę oraz książki dla dzieci i młodzieży.

Drukarnia i Księgarnia i Św. Wojciecha jest jedną z najstarszych i o najbogatszej tradycji oficyn wydawniczych działającą nieprzerwanie do dziś. Swój początek datuje na styczeń 1895 roku, dzięki staraniom arcybiskupa Floriana Stablewskiego.

Rozwój

Do roku 1914 nastąpił szybki rozwój firmy w czołową polską placówkę księgarską i wydawniczą, promieniującą na wszystkie trzy zabory. Przełomowym momentem dla rozwoju instytucji było objęcie jej kierownictwa w roku 1902 przez ks. Piotra Wawrzyniaka. Nadał on firmie statut prawny spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Celem jej była katolicka działalność naukowa, oświatowa i społeczno-dobroczynna. Zainicjowano wydawanie książek o tematyce społecznej i religijnej (serie: "Odczyty i Broszury Popularne dla Towarzystw Polskich", "Głosy na czasie", "Teatr Ludowy", "W pogoni za prawdą" i in.) oraz patriotycznej.

 
Najpełniejszy okres rozwoju Wydawnictwa przypada na lata międzywojenne. Dynamika rozwoju firmy już w latach dwudziestych postawiła ją w pierwszym rzędzie placówek spełniających trudną do przecenienia rolę w życiu umysłowym, społecznym i kulturalnym Wielkopolski i całego kraju.

Publikacje wydawnicze

Publikacje wydawnictwa obejmowały szeroki zakres tematyczny, nie tylko literaturę ściśle religijną, czyli teologiczną, teksty biblijne, modlitewniki, ale i świecką literaturę piękną autorów polskich i obcych (szczególnie dla dzieci i młodzieży), liczne podręczniki (również akademickie), prace krytyczno-literackie, publicystykę, książki naukowe.

Nasi autorzy

Wśród autorów książek pojawiały się w przeszłości tak znakomite nazwiska, jak: o. Jacek Woroniecki, ks. Aleksander Żychliński, ks. Kazimierz Zimmermann, ks. Stanisław Adamski, ks. Aleksy Klawek. Księgarnia św. Wojciecha była pierwszym wydawcą powieści historycznych Zofii Kossak-Szczuckiej. Debiutował tu m.in. Gustaw Morcinek. Swoje utwory publikowali: Maria Czerska Mączyńska, Wiktor Gomulicki, Ewa Szelburg-Zarembina, Jan Wiktor, Emil Zegadłowicz, Artur Oppman, Leszek Prorok, Kazimiera Iłłakowiczówna, Jan Sztaudynger, Jan Dobraczyński.

Dorobek edukacyjny

Wyraźną dominację nad innymi wydawnictwami osiągnęła Księgarnia św. Wojciecha w wydawaniu podręczników, uzyskując w niektórych ich rodzajach monopol w skali całego kraju (w 1919-1939 ukazało się około 320 tytułów podręczników, w nakładzie ponad 100 mln egzemplarzy). W tym czasie zaznacza się też szczególne zainteresowanie wydaniem tekstów Pisma Świętego i biblistyki.

"Biblia Poznańska"

W latach 1926-1932 ukazało się pierwsze wydanie "Biblii Poznańskiej" w nowej wersji językowej wraz z komentarzem odpowiadającym aktualnemu stanowi nauk biblijnych. Budzeniu zainteresowania Pismem Świętym służyła seria "Sprawy Biblijne". Ogółem w latach 1919-1939 wydano prawie 1800 tytułów.

 
Po II wojnie światowej dopiero rok 1957 przyniósł większy rozwój wydawnictwa, szczególnie w edycji Pisma Świętego i podręczników do nauki religii.

 
Najważniejsze wydawnictwa tego okresu to: "Encyklopedia biblijna" pod redakcją ks. E. Dąbrowskiego, "Słownik kościelny łacińsko-polski" A. Jougana, "Religie Wschodu" ks. E. Dąbrowskiego, pierwszy polski przekład z oryginału dzieł J. Flawiusza ("Dawne dzieje Izraela", "Wojna żydowska", "Przeciw Apionowi", "Autobiografia"), "Dzieje archidiecezji poznańskiej" ks. J. Nowackiego, "Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa" pod redakcją ks. J.M. Szymusiaka i ks. M. Starowieyskiego, "Archeologia Palestyny" pod redakcją L. Stefaniaka, "Breviarium fidei" w opracowaniu S. Głowy SJ, "Hagiografia polska. Słownik bio-bibliograficzny" pod redakcją o. R. Gustawa, "Słownik Nowego Testamentu" X. L. Dufoura, "Katolicyzm A - Z" pod redakcją ks. Z. Pawlaka, "To był serdeczny przymus" J. Ziółkowskiego, "Miłość miłości szuka" - poezje zebrane ks. J. Twardowskiego.

 
Szczególną pozycję zajmuje 4-tomowe wydanie Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu (tzw. "Biblia Poznańska") z bardzo obszernymi komentarzami pod redakcją ks. M. Petera i ks. M. Wolniewicza. Oprócz kontynuacji dawnych serii, jak np. "Pisma Ojców Kościoła", "Myśli Świętych", powstały nowe, m.in.: "Żywe Ziarno" (dla dzieci i młodzieży), "Drogowskazy Wiary", "Biblioteka Pomocy Naukowych", "Biblioteka Katechety", "Służba", "Szlakami Polskiego Millenium".

Czasy współczesne

W marcu 2008 roku wydawnictwo Księgarnia św. Wojciecha przyjęło nową nazwę - Wydawnictwo Świętego Wojciecha.

 
Obecnie, wraz ze zwiększającą się z roku na rok liczbą ydawancyh tytułów, wydawnictwo plasuje się w ścisłej czołówce wydawnictw książek religijnych. Szczególne miejsce w działalności wydawniczej stanowią książki o charakterze edukacyjnym (w szczególności podręczniki oraz innowacyjne na polskim rynku multibooki na lekcje religii), modlitewniki oraz Pismo Święte. Ważnymi grupami produktowymi są także poradniki duchowepowieści chrześcijańskie, literatura faktu oraz książki dla dzieci i młodzieży.

 
Podążając za wyzwaniami współczesnego czytelnictwa wydawnictwo publikuje także e-booki, dostępne na czytniki i urządzenia mobilne.

COPYRIGHT © 2022 ŚWIĘTY WOJCIECH DOM MEDIALNY SP. Z O. O. Realizacja sklepu