Piękna modlitwa za bliskich zmarłych

Piękna modlitwa za bliskich zmarłych

Dlaczego modlimy się za zmarłych?

Jaki jest cel odmawiania modlitwy za zmarłych? Pomaga ona skrócić pobyt duszy w czyśćcu i pozwolić jej szybciej dostać się do Nieba. Najpopularniejsza, ale nie jedyna, modlitwa za zmarłych to „Wieczny odpoczynek”. Pismo Święte, Biblie dla dzieci, modlitewniki oraz biografie świętych zawierają bowiem kilkanaście innych, które odmawia się w konkretnych intencjach.

Modlitwa za zmarłych rodziców

Jedną z modlitw za bliskich zmarłych jest ta odmawiana po śmierci matki lub ojca. Jej słowa są następujące:

„Boże, Ojcze niebieski, polecam Ci pokornie moich zmarłych rodziców. Ty znasz trudy i prace ich życia. Przez mękę i śmierć Twojego Syna, w którego wierzyli, przebacz im wszystkie grzechy i przyjmuj ich do nieba. Mnie zaś pomagaj żyć uczciwie, abym mógł się spotkać z nimi w szczęśliwości wiecznej. Amen.”

Modlitwa za zmarłego męża lub żonę

Modlić można się również za zmarłego męża lub żonę. W tej modlitwie dziękujemy Bogu za wspólne życie z małżonkiem, prosząc go okazanie miłosierdzia oraz darowanie mu win i zaniedbań. Brzmi ona następująco:

„Najłaskawszy i miłosierny Ojcze! Z Twojej woli podążaliśmy razem do Ciebie drogą życia małżeńskiego, na którą nas powołałeś, obdarzając darem wzajemnej miłości i wspomagając tak licznymi łaskami. Z Twojej również woli ziemska droga życia mojego męża (mojej żony) dobiegła już kresu i napełniła mnie bólem rozłąki. Dziękuję Ci, o dobry Ojcze, za wspólnie przeżyte lata i wszelkie dobro, jakim mnie i innych przez niego (nią) obdarzyłeś. Wierząc w życie wieczne, wierzę i w to, że nadal możemy trwać w więzi miłości i wzajemnie sobie pomagać. Pokornie Cię zatem proszę, abyś mu (jej) okazał swoje miłosierdzie, darował wszelkie winy i zaniedbania, oczyścił ze wszystkich ich skutków oraz uczynił go (ją) godnym (-ą) wejścia do wiecznej chwały. Spraw, abyśmy mogli razem uwielbiać Ciebie na wieki. Amen.”

Modlitwa za zmarłego syna lub córkę

Śmierć dziecka to dla każdego rodzica niezwykle traumatyczne doświadczenie, które przynosi poczucie ogromnego bólu, żalu i straty. Zmienia ono całe życie, przynosząc niezwykle trudne zadanie, jakim jest zbudowanie na nowo swojej codzienności bez zmarłego syna czy córki. Wiara w kochającego Boga pozwala przetrwać ten trudny czas i otrząsnąć się po śmierci dziecka. Modlić można się wówczas do niego następującymi słowami:

„Wszechmogący Boże, spodobało się Tobie odwołać mego syna (moją córkę) z tego świata. Z serca zranionego bólem rozłąki polecam go (ją) Twemu bezmiernemu miłosierdziu. Błagam Cię, przez przyczynę Maryi, Matki Bolesnej stojącej pod krzyżem Jezusa, daruj mu (jej) wszelkie przewinienia, obdarz go (ją) miłością przebaczającą i przemieniającą na wzór Chrystusa, uwolnij go (ją) od wszystkiego, co jest przyczyną jego (jej) czyśćca i pozwól mu (jej) jak najszybciej osiągnąć pełnię życia w jedności z Trójcą Przenajświętszą, Niepokalaną Maryją i wszystkimi świętymi. Amen.”

Cytaty o kobietach: Mądre cytaty o Kobiecej Sile wyjątkowości i empatii
23 lutego 2024

Cytaty o kobietach: Mądre cytaty o Kobiecej Sile wyjątkowości i empatii

Odkryj najpiękniejsze cytaty o kobietach, które inspirują, wyrażają uznanie i podkreślają niezwykłą rolę, jaką pełnią kobiety w społeczeństwie. Poznaj sentencje, które wzruszą i inspirują do działania.

Jak i dlaczego powstało Pismo Święte Nowego Testamentu z infografikami?
15 stycznia 2024

Jak i dlaczego powstało Pismo Święte Nowego Testamentu z infografikami?

Dnia 8 stycznia 2024 w audycji Radia Warszawa Redaktor Naczelna Wydawnictwa Święty Wojciech Agnieszka Korcz mówiła o nowym wydaniu Biblii z infografikami. Przeczytaj, tak przeczytaj wywiad z grafikami.

Widzieć życie pełne cudów Matki Elżbiety Róży Czackiej
12 stycznia 2024

Widzieć życie pełne cudów Matki Elżbiety Róży Czackiej

Widać czy nie widać? Można nie widzieć, ale mieć serce i patrzeć w serce. Nawet widząc tylko ciemność, jak na głównej grafice tego wpisu? Czy my potrafimy Nie widzieć życie pełne cudów Matki Elżbiety Róży Czackiej?

COPYRIGHT © 2022 ŚWIĘTY WOJCIECH DOM MEDIALNY SP. Z O. O.. Realizacja sklepu